21 عضو گرانقدر خانواده و دوستان در منچستر بزرگ که درگذشتند
عزیزانی از منچستر بزرگ که فوت آنها اعلام شده است. لیست کامل اطلاعیه های خانواده را می توانید با مراجعه به وب سایت MEN پیدا کنید

دیدگاهتان را بنویسید