پیام دلخراش یک زندانی: "اگر امشب بمیرم دوستت دارم"
"این زندان نه تنها به پسر من، بلکه به همه زندانیان آنجا رسیدگی می کند"

دیدگاهتان را بنویسید