مرد 70 ساله پس از تصادف چهار دوچرخه در جزیره آشیل جان خود را از دست داد – آیریش تایمزمرگ مردی پس از سوار شدن بر یک خودروی چهار چرخ اعلام شد فاجعه شرکت جزیره آشیل مایواوایل بعد از ظهر یکشنبه

قربانی که در دهه 70 خود بود، در حال رانندگی با موتور چهارچرخ در مسیر بندر پورتین بود.

وی پس از واژگونی خودرو به دام افتاد.

گردای، پرسنل خدمات آتش نشانی و اعضای گارد ساحلی محلی در محل حادثه حضور داشتند و انحرافات جاده بعد از ظهر یکشنبه انجام شد.

در سال جاری حدود 93 نفر در جاده های کشور جان باختند.

دیدگاهتان را بنویسید