فهرست کامل تعرفه‌های جدید انرژی و هزینه‌های ثابت برای هر منطقه از بریتانیا از روز دوشنبه اجرایی می‌شود
سقف قیمت انرژی بریتانیا از 1 ژوئیه از 1690 پوند به 1568 پوند کاهش می یابد، اما مجموع پرداختی شما به میزان مصرف انرژی بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید