ستاره Coronation Street جزئیات درگیری دختر DS Swain با جوئل و رابطه پس از مرگ غم انگیز را شرح می دهد.
مشخص شده است که این بازیگر سریالی منظم در نقش دی اس لیزا سواین در صابون ITV ساخته شده است و اکنون دخترش بتسی آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید