زنی بدون دندان می‌گوید مردان آن را دوست دارند و این باعث افزایش عزت نفس او می‌شود.
یک زن به او گفت که چگونه دندان هایش را از دست داده است، اما می گوید که این موضوع بر زندگی عشقی او تأثیری نداشته است – در واقع، او می گوید، مردان “آن را دوست دارند”. او به TikTok رفت تا در یک ویدیوی ویروسی در مورد ظاهر خود صحبت کند

دیدگاهتان را بنویسید