روشل هیومز اعتراف کرد که هفته “واقعاً سخت” است زیرا شوهر ماروین پس از به روز رسانی “نه خیلی طولانی” از او حمایت می کند.
میزبان این صبح پس از تحمل یک هفته “واقعاً سخت” پیام عمومی تشکر از ماروین ستاره JLS را به اشتراک گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید