رایان توماس می‌گوید که پس از اجرای دو نفره بعید برای ستاره This Morning در ایتالیا، دلش برای او تنگ شده است
این پس از آن اتفاق می افتد که آنها برای یک تعطیلات رشک برانگیز در ایتالیا متحد شدند

دیدگاهتان را بنویسید