راننده پس از تصادف دو اتومبیل در نزدیکی میخانه، توسط امدادگران ارزیابی شد
آتش نشانان و تیم های تخصصی در 30 دقیقه در محل حاضر شدند

دیدگاهتان را بنویسید