جستجو برای جی اسلیتر در تنریف توسط پلیس متوقف شد زیرا افسران از یافتن نوجوان منصرف شدند
صبح امروز تایید شد که گارد ملکی تعقیب و گریز تقریباً دو هفته‌ای را لغو کرده است

دیدگاهتان را بنویسید