بروک وینسنت با برداشتن “اولین گام” به سمت سبک زندگی “100 مایل در ساعت” حرکت جدید خود را مسخره کرد.
این بازیگر هنوز هم پس از اولین حضور خود در صحنه در ماه آوریل، زمان خود را بین خانواده و زندگی در جاده تقسیم می کند

دیدگاهتان را بنویسید