بتسی، تازه وارد خیابان تاج گذاری، به خاطر حرکت بازیگر DS Swain در بحبوحه ایفای نقش در سن جدید، احساساتی شد
بازیگر نقش بتسی سیدنی میسون و دختر DS Lisa Swain است

دیدگاهتان را بنویسید