اسکی روی آب، سیم کارت روسی و بسیاری از پاسخ های “بدون نظر”… فروشنده مواد مخدر “بالای درخت” معروف به “ویلسون خوک” که سبک زندگی مجللی داشت.
او زندگی مجللی با بودجه جنایت – با جت، ساعت و کاروان ثابت – داشت، اما اکنون او در میله‌ها است.

دیدگاهتان را بنویسید