پس از برخورد آئودی با شش سرنشین با چراغ راهنمایی M60، دو نفر به شدت مجروح شدند
تحقیقات در حال انجام است

دیدگاهتان را بنویسید