پدر جی اسلیتر هنگام بازدید از سایت جستجو پیامی احساسی برای ترول های آنلاین ارسال می کند
وارن یک چیز مهم را به اشتراک گذاشت که می خواهد مردم قبل از آنلاین شدن به آن فکر کنند

دیدگاهتان را بنویسید