پخش زنده: تراموا بین شهرهای بزرگ منچستر به دلیل “حادثه پلیس” متوقف شد
در حال حاضر هیچ ترامویی بین روچدیل و اولدهام وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید