پاریس فیوری هنگام دریافت پیام‌هایی از مادران دیگر پس از تند کشیدن دختر بزرگ، “بچه چسبناک” را فاش می کند.
این زن 34 ساله که در مورکامب زندگی می کند، فرزندان خود را با همسرش، قهرمان بوکس تایسون فیوری، تقسیم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید