مردی به ظن اقدام به قتل پس از اصابت چاقو به یک زن در یک ملک دستگیر شد
این زن دچار جراحات جانی شده است

دیدگاهتان را بنویسید