فیلم یک قلدر XL خارج از کنترل را نشان می دهد که توسط پلیس مسلح تعقیب می شود قبل از اینکه پس از حمله وحشتناک به یک زن به ضرب گلوله کشته شود.
GMP گفت سگ باید “به عنوان آخرین راه حل” نابود شود

دیدگاهتان را بنویسید