طرفداران Glastonbury 2024 مجموعه Coldplay را با برنامه ITV مقایسه می کنند زیرا آنها گیج شده اند.
این گروه شنبه شب با روی صحنه رفتن با پنجمین بازی تیتر خود در استیج Pyramid، رکوردهای جشنواره گلستونبری را شکست.

دیدگاهتان را بنویسید