طرفداران Glastonbury 2024 از عملکرد Coldplay گیج شده اند و می گویند که “توضیحاتی برای انجام دادن دارند”
این گروه رکورد پنجمین کنسرت خود را در استیج Pyramid در گلستونبری 2024 اجرا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید