طرفداران گلستونبری همان حکمی را به کین دادند که تام چاپلین در مرحله Pyramid Stage عنوان کرد
گروه آلترناتیو راک در بعدازظهر شنبه به صحنه پیرامید رفت و دومین روز موسیقی در مزرعه ارزشی را فرا گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید