طرفداران گلاستونبری می پرسند “چرا” وقتی کاسابیان برای بستن Woodsies غافلگیر کننده ظاهر می شود
گروه لستر در واقع اوایل روز شنبه پس از شایعات در مورد اقامت احتمالی، مجموعه خود را تایید کرد

دیدگاهتان را بنویسید