زندگی واقعی کوری سیدنی مارتین در حالی که او به عنوان دختر DS Swain بتسی نشان داده می شود
سیدنی مارتین به عنوان یک شخصیت جدید، بتسی، در خیابان تاج گذاری نشان داده شده است، اما این بازیگر با صفحه نمایش کوچک غریبه نیست.

دیدگاهتان را بنویسید