دستگیری به دلیل ویدئویی که نشان می دهد “افسر زندان با زندانی در سلول رابطه جنسی دارد”
ماموران روز جمعه یک زن را به ظن سوء رفتار در مشاغل دولتی دستگیر کردند

دیدگاهتان را بنویسید