دربان می گوید این یک «معجزه» است که دستش در حمله با قمه توسط مردی که از باشگاه بیرون رانده شده بود، «بریده نشد»
آرون نیوتن 39 ساله از کلوپ شبانه دوج در آکرینگتون اخراج شد

دیدگاهتان را بنویسید