تینا اوبراین از خیابان تاج گذاری امید به خروج گیل پلات را می دهد زیرا او “کاملاً ویران خواهد شد”
بازیگر سارا بارلو برای اولین بار در مورد جدایی قریب الوقوع هلن ورث از صابون ITV صحبت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید