به خریداران Sainsbury's، Aldi و TK Maxx پس از فراخوانی محصولات محبوب هشدار داده شده است.
تعدادی از محصولات پس از اینکه مشخص شد ممکن است حاوی حشرات باشند، فراخوان شدند

دیدگاهتان را بنویسید