برنهام پس از سخنرانی خود در گلستونبری می گوید استارمر حکومت محلی را نابود نخواهد کرد
آقای برنهام گفت منچستر باید به “دفاع” از وضعیت واگذار شده خود ادامه دهد

دیدگاهتان را بنویسید