با آماده شدن جست و جوی عظیم برای جی اسلیتر گم شده، جزیره تنریف ساکت می شود
فردا وعده داده است که جست‌وجوی جی اسلیتر 19 ساله ناپدید شده از لنکاوی را از سر بگیرد، اما بعدازظهر قبل اتفاقی غیرعادی افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید