زندگی واقعی کیسی پلامر بازیگر کلر سوئینی خیابان تاج گذاری – رمان جدید، فقدان غم انگیز، درآمد “ویران شده” و پسر
کلر اولین بازی خود را در نقش کاسی در ژوئن 2023 انجام داد

دیدگاهتان را بنویسید