درخواست فوری پلیس برای دختر 13 ساله مفقودی که با لباس مدرسه مفقود شده بود
امی به عنوان یک ماده سفیدپوست، حدود 5 فوت قد و بدنی لاغر توصیف می شود

دیدگاهتان را بنویسید