باغ «گمشده» بزرگ منچستر دوباره کشف شد که یک «گوهر پنهان» است
در گوشه ای از پارکی در منچستر بزرگ، باغی نادر است که از یکی از بزرگترین نویسندگان این کشور الهام گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید