کمپین نایجل فاراژ می‌گوید «مهاجران باید در فیلم‌های مخفی تیراندازی شوند».
اندرو پارکر، یکی از مبارزان اصلاحات در بریتانیا، به یک بازپرس مخفی گفت که افرادی که با قایق های کوچک وارد می شوند باید توسط سربازان ارتش به ضرب گلوله کشته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید