پزشکان جوان در منچستر در بحبوحه انتخابات عمومی آینده به اعتصاب پنج روزه می پیوندند
پزشکان از 27 ژوئن تا 2 ژوئیه – درست دو روز قبل از انتخابات عمومی – در اعتصاب هستند

دیدگاهتان را بنویسید