همه آنچه در مورد دو مرد مرموز می دانیم، جی اسلیتر جشنواره را ترک کرد
مارک ویلیامز-توماس، کارآگاه تلویزیونی، دو مردی که جی اسلیتر آخرین بار با آنها در ملک Airbnb دیده شد، به عنوان شاهدان کلیدی توصیف کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید