هشدار سفر به مایورکا در آغاز تعطیلات مدارس به مسافران انگلستان صادر شد
گروهی از فعالان گفتند که ممکن است تظاهرات بیشتری برای تابستان برنامه ریزی شود

دیدگاهتان را بنویسید