سالی داینور از خیابان تاج گذاری با گفتن اینکه او و دخترش شبیه خواهر هستند، طرفدارانش را شگفت زده کرد.
ستاره صابون ITV مجموعه‌ای از عکس‌ها را از استراحت آفتابی خود با دختر هتی به اشتراک گذاشت

دیدگاهتان را بنویسید