زندانی بانک جنگل توسط یک زندانی «پسر خوش تیپ» بمباران عشق شد – حالا خودش پشت میله های زندان است.
افسر جوان و بی تجربه بود "فریب خورده" در یک "جعلی" داستان عاشقانه

دیدگاهتان را بنویسید