درخواست فوری برای کسب اطلاعات پس از مجروح شدن شدید مرد پس از سقوط از اسکوتر الکترونیکی
در پی این حادثه روز چهارشنبه 26 خردادماه، مردی 21 ساله به بیمارستان منتقل شد

دیدگاهتان را بنویسید