ترکیب کامل گلستونبری و زمان های جمعه از جمله Pyramid Stage، Other، Woodsies و Park
Dua Lipa بزرگترین جشنواره بریتانیا در جمعه شب را به عنوان تیتر اصلی خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید