با ادامه جستجوی تنریف، کارفرمای گمشده جی اسلیتر به پیام های “بی رحمانه” برخورد کرد.
"هرکسی می‌تواند نظریه‌ها و احساسات خود را داشته باشد، اما انتشار عمومی آن‌ها با دانستن اینکه به مردم صدمه می‌زنید، بی‌رحمانه است."

دیدگاهتان را بنویسید