امدادگر که در خانه استافوردشایر جسد پیدا شد، ستاره سریال 999: در خط مقدم کانال 4 بود.
یکی از قربانیانی که مرده پیدا شد، 999 شناسایی شده است: ستاره خط مقدم، دانیل دافیلد

دیدگاهتان را بنویسید