یک مرکز ورزشی جدید مدرسه و یک طرح جاده بحث برانگیز مجوز داده شده است
پانل برنامه ریزی این هفته برای تصمیم گیری در مورد آخرین برنامه های برنامه ریزی تشکیل جلسه داد

دیدگاهتان را بنویسید