گانگستر خندان لحظه ای که دنیل گی سرانجام پس از هفته ها فرار در یک میخانه بزرگ منچستر دستگیر شد.
این گانگستر پس از فرار از زندان ماه گذشته در حال فرار است

دیدگاهتان را بنویسید