پلیس مردی را در فرودگاه پس از مشاهده او در حال بالا رفتن از حصار دستگیر کرد
این مرد توسط پلیس در مزرعه ای نزدیک فرودگاه بازداشت شد

دیدگاهتان را بنویسید