پس از اینکه کنی کارتر در حمله “انتقام جویانه” چاقو خورده بود، یک نوجوان مقصر قتل شناخته شد.
یک پسر 16 ساله به قتل محکوم شد و سه نفر دیگر به قتل عمد مجرم شناخته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید