پدر قبل از تماس با 999 برای پسر جوان، ویدیوی YouTube را در مورد “چگونه CPR انجام دهیم” تماشا کرد، دادگاه قتل شنیده شد
دنیل هاردکاسل قتل در دادگاه پرستون را انکار می کند

دیدگاهتان را بنویسید