هشدار مالک خانه مارتین لوئیس می تواند منجر به 6000 پوند تاخیر در پرداخت شود
ساکنان می توانند مبلغ قابل توجهی پول توسط شورای محلی خود بدهکار باشند و تنها کاری که باید انجام دهند دو چک ساده است.

دیدگاهتان را بنویسید