طرفداران Emmerdale خط داستانی کریسمس را با “مهر” شدن مرگ شخصیت “تکان می دهند”
بینندگان Emmerdale متقاعد شده‌اند که دقیقاً متوجه شده‌اند که قرار است دقیقاً چه اتفاقی در توطئه سوء استفاده تاریک صابون ITV با بازی بل دینگل و تام کینگ بیفتد – و آنها خوشحال نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید